Rýchle podnikanie s ready made sro

by on 31. mája 2016

Podnikanie na Slovensku je zložitý proces, ktorý výrazne brzdí množstvo zákonom stanovených byrokratických procesov. Mnoho začínajúcich podnikateľov je zastavených už v zárodku, pri ich prvých pokusoch na začatie podnikania. Sú odradení nekonečným kolotočom obchádzania štátnych úradov a množstvom papierovačiek. Je možné, že keby vedeli o možnosti kúpy ready made sro, slovenská podnikateľská základňa by bola nezanedbateľne bohatšia.

ready-made-podpisReady made spoločnosť je firma, pripravená k predaju. Väčšinou je založená výlučne za účelom jej ďalšieho predaja a je klientovi okamžite k dispozícii. Najbežnejšou a najžiadanejšou formou ready made spoločností  je spoločnosť s ručením obmedzeným. Tieto firmy sa zakladajú v dvoch základných formách – ako firma, ktorá nie je platcom DPH, alebo sro platca DPH.

Hlavné znaky a výhody ready made sro:

– spoločnosť je okamžite k dispozícii

– je už zapísaná v Obchodnom registri

– má pridelené všetky identifikačné čísla – ako IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade platcu DPH)

– má živnostenské oprávnenie

– predajca ručí za to, že spoločnosť nemá žiadne skryté záväzky

– predajca zabezpečí celú administratívu spojenú s prevodom spoločnosti na nadobúdateľa , ako aj s uskutočnením všetkých požadovaných zmien a ich zápisom do Obchodného registra SR

– predajca často poskytuje aj ďalšie dodatkové služby, ako právne poradenstvo, notárske služby, ekonomické poradenstvo, účtovné služby, usporadúvanie valných zhromaždení, poskytnutie virtuálneho sídla a služby s tým spojené a podobne.

time-icon

Postup pri nadobúdaní ready made spoločnosti  je u jednotlivých predajcov zväčša rovnaký, v niektorých individuálnych prípadoch sa v ňom môžu však vyskytnúť drobné odchýlky. Na získanie ready made sro je potrebných niekoľko krokov:

  1. Rozhodnutie o začatí podnikania formou ready made sro
  2. Výber firmy, zaoberajúcej sa predajom ready made spoločností a skontaktovanie sa s ňou
  3. Výber konkrétnej ready made spoločnosti z ponuky danej firmy, dohodnutie všetkých podmienok predaja a zaslanie objednávky
  4. Skompletizovanie objednávky predajcom a vyhotovenie potrebných podkladov
  5. Zaplatenie zálohovej faktúry – v prípade, ak to predajca požaduje
  6. Podpis potrebných dokladov zo strany kupujúceho i predávajúceho
  7. Kupujúci sa stáva majiteľom predmetnej spoločnosti
  8. Podanie návrhu na vykonanie všetkých dohodnutých zmien v Obchodnom registri, prípadne vybavenie živnostenského oprávnenia na živnostenskom úrade, ak to bolo súčasťou dohody
  9. Doručenie nového výpisu z Obchodného registra SR čerstvému majiteľovi spoločnosti
  10. Úhrada dohodnutej ceny predajcovi

Spoločnosti, zaoberajúce sa zakladaním ready made sro často vykonávajú aj ďalšie príbuzné činnosti, ako napríklad odkupovanie sro s históriou, ich príprava a následný predaj, likvidácia spoločností, zakladanie nových spoločností v zahraničí a rôzne ďalšie činnosti. Na našom trhu je ich viacero, takže nádejní podnikatelia si majú z čoho vybrať. Kúpa ready made spoločnosti je jednoduchá záležitosť a preto je vhodným začiatkom úspešného podnikania.