Aká je pravidelnosť pri údržbe výťahu?

by on 4. októbra 2016

Ak ste nedávno nainštalovali nový výťah do vášho bytového domu, mali by ste dbať na jeho pravidelný servis, a to nielen kvôli bezpečnosti, ale aj kvôli jeho dlhotrvácnosti. Nezabúdajte, že tak ako sa staráte o akýkoľvek výrobok či už ide o auto alebo nejakú elektroniku, aj výťah si vyžaduje vašu pravidelnú starostlivosť. Toho by si mali byť vedomí všetci obyvatelia obytného domu. Otázkou však zostáva ako a ako často pristúpiť k samotnému servisu výťahu. Je zjavné, že samotný servis môže vykonávať len firma, ktorá je na túto prácu vhodná. Ostáva teda zodpovedať otázku, ako často servisovať?

V tomto prípade sa frekvencia servisu bude líšiť, a to podľa modelu, ktorý máte. Lebo nie každý model je rovnako kvalitný. Je množstvo faktorov, ktoré určujú kvalitu výrobku ako napr. cena, továrenské vyhotovenie, modernizácia výťahu a pod. Preto aj u výťahov budú rozhodovať práve tieto aspekty. Niektoré modely budú náchylnejšie na kazivosť a iné zas nie. Preto by ste si mali dobre rozmyslieť aký model výťahu si kúpite. To však treba ešte pred tým než sa nový výťah nainštaluje. V tomto prípade platí pravidlo, že kvalita čo to stojí a netreba na nej šetriť. Čím kvalitnejší výrobok, tým menšia frekvencia opráv a lepšia bezpečnosť.

Druhým prípadom či faktorom, ktorý podmieňuje to, ako často bude výťah servisovaný je čas, ktorý určí jeho výrobca alebo firma, ktorá ho montovala. To sa môže samozrejme ako v prvom prípade líšiť od konkrétneho výrobcu či firmy. Všeobecne sa odporúča, aby boli výťahy servisované minimálne každých 12 mesiacov ak chcete dosiahnuť ich bezpečnosť a hladký chod.

Ďalším, nezanedbateľným faktorom, ktorý pôsobí na chod výťahov je to ako sa k nim správajú samotní užívatelia. Ak ich budu poškodzovať a ničiť, tak je samozrejmé že si ich údržba bude vyžadovať častejší termín.

Nezabúdajte, že tieto výťahy slúžia každému z nás.