kancelarskaakustika

Vytváranie vyváženej, uvoľnenej atmosféry na pracovisku

Možno si veľa ľudí nemyslí, že znečistenie hlukom môže byť problémom pri kancelárskych prácach, hoci neustály hluk v pozadí, ako napríklad hluk počítačov, technických zariadení, telefónov a rozhovorov s kolegami, môže mať vážne následky na čoraz rozšírenejšie kancelárie. Neustály hluk sťažuje myslenie, zhoršuje pamäť a môže mať negatívny vplyv na pracovný výkon.

Vytváranie vyváženej, uvoľnenej atmosféry na pracovisku

Pokiaľ ide o ochranu pred hlukom pri práci, väčšinou si každý vybaví továreň, dielňu alebo závod, ktorý hlasno hovorí od strojov. Je pravda, že v mnohých závodoch a továrňach pretrvávajúca hladina hluku prekračuje limitnú hodnotu, ale dnes takmer všetky takéto pracoviská poskytujú ochranu proti hluku pracovníkom s klapkami na uši s potlačením hluku.

Čo však s jednoizbovými kanceláriami?

Možno si veľa ľudí nemyslí, že znečistenie hlukom môže byť problémom pri kancelárskych prácach, hoci neustály hluk v pozadí, ako napríklad hluk počítačov, technických zariadení, telefónov a rozhovorov s kolegami, môže mať vážne následky na čoraz rozšírenejšie kancelárie. Neustály hluk sťažuje myslenie, zhoršuje pamäť a môže mať negatívny vplyv na pracovný výkon.

Ako sa chrániť pred hlukom v kancelárii?

Asi by nebolo pohodlné nosiť celodenné chrániče sluchu pre zamestnancov kancelárie, ale pre zdravé pracovné prostredie je určite potrebné riešenie na zníženie hluku. Na povrchy stropov a stien sa odporúča umiestniť panely pohlcujúce zvuk. Pred oknami a väčšími sklenenými plochami odporúčame clony pohlcujúce zvuk. Tieto husto tkané textilné bytové doplnky sa dajú použiť aj ako rozdeľovače miestností v kanceláriách s otvoreným priestorom. V prípade podláh môžeme pomocou akustických kobercov tlmiť hluk stoličiek, podrážok topánok, rázové zvuky. Primeraná akustika – pre zrozumiteľnú a čistú reč – a zvuková izolácia majú zásadný význam pri rokovaniach alebo prednáškových sálach, pretože je nepravdepodobné, že by účastníci dôležitých rokovaní chceli, aby obsah obchodného plánu alebo stretnutia padol do uší nezainteresovaným osobám.

S redukciou šumu pre kreatívnejší a produktívnejší výsledok

Stres sa, bohužiaľ, stal súčasťou nášho každodenného života, a preto by sme sa mali snažiť okolo seba vytvárať vyváženú atmosféru, kde je to možné. Mnoho ľudí trávi väčšinu svojho dňa v práci bez ohľadu na to, aká je nálada a kvalita ich rušného pracovného času. Práca v dobrej nálade, v pokojnom a vyrovnanom prostredí sa ukázala ako efektívnejšia a je možné dosiahnuť lepšie výsledky. A v tomto zohráva veľkú úlohu redukcia hluku a nepríjemné základné zvuky.

Aká hladina hluku môže spôsobiť problémy?

Podľa výskumov sa pri 65 decibeloch zvyšuje šanca na infarkt! Toto je priemerná hladina hluku nameraná v kanceláriách. 45% pracovníkov má ťažkosti s koncentráciou aj pri nižších hodnotách (55 – 60 decibelov), ale duševné poruchy už pociťujú nad 40 decibelov. Štvrtina Maďarov má pocit, že ich pracovný výkon a pohoda sú nepriaznivo ovplyvnené pretrvávajúcim hlukom v kancelárii. Strata sluchu vyvolaná hlukom je v Európe podľa prieskumov najčastejšou chorobou z povolania. Zvyšuje sa tiež počet pracovných úrazov, z ktorých niektoré sú dôsledkom problémov so sluchom alebo nervovým systémom v dôsledku škodlivých účinkov hluku.

Zdravé prostredie – zdravší zamestnanci

Negatívne dôsledky hluku sa prejavujú aj pri telesných príznakoch. Robia vás nervóznymi, spôsobujú bolesti hlavy, zvyšujú krvný tlak, spôsobujú problémy s trávením a nervovým systémom, vysoký cholesterol, ba dokonca aj srdcové choroby. Z dôvodu častých chorôb a malátnosti môžu byť pracovníci nútení ísť na práceneschopnosť alebo sa podrobiť lekárskym vyšetreniam viac, ako je potrebné, čo môže dokonca znamenať, že budú niekoľko týždňov alebo mesiacov bez práce. To môže ohroziť živobytie a spoločnosti môžu mať ťažkosti s nahradením strateného zamestnanca. Nie je ľahké nahradiť profesionálov, školenie a vzdelávanie nových kolegov prichádza s ďalšou úlohou. Tomu všetkému sa dá vyhnúť prácou na znižovaní hluku na pracovisku. V pokojnejšej a uvoľnenejšej pracovnej atmosfére sa môže každý cítiť pohodlnejšie, na konci dňa sa menej unaviť a pracovať efektívnejšie! Snažte sa znížiť čo najviac hluku v kanceláriách, pozitívne výsledky sa dostavia v krátkom čase.