Prenosná miešačka

Miešačka je zariadenie, ktoré v sebe spája materiály, ako je cement, kamenivo, piesok, štrk a vodu. Typická miešačka betónu používa na miešanie komponentov rotačný bubon. Pri prácach s menším objemom sa často používajú prenosné miešačky betónu, aby sa betón mohol vyrábať na stavenisku, čo pracovníkom poskytuje dostatok času na použitie betónu predtým, ako stvrdne. Alternatívou k stroju je miešanie betónu ručne. Niektoré miešačky sú také tiché, že vedľa nich môžete pokojne zaparkovať detský športový kočík a dieťa sa neprebudí.

Pri menších prácach, ako sú opravy obytných budov, renovácie alebo projekty zamerané na hobby, sa zvyčajne nevyžaduje veľa betónovania. Vrecko s cementom je ľahko dostupné v obchodoch v rôznych veľkostiach. Na obsluhu tohto typu miešačiek s malými dávkami betónu je k dispozícii veľa typov malých prenosných miešačiek betónu.

Typický prenosný miešač betónu používa malý miešací bubon na miešanie komponentov. Pri malých prácach, betón vyrobený na stavenisku nestráca čas prepravou, čo dáva pracovníkom dostatok času.

Prenosné miešačky betónu môžu byť poháňané benzínovými motormi, hoci je bežnejšie, že sú poháňané elektrickými motormi s použitím štandardného sieťového prúdu.

Tieto miešačky betónu sa ďalej delia na základe mechanizmu nakladania. Cement, piesok a ďalšie kamenivo sa vkladajú do hydraulicky ovládaného zásobníka a potom sa nalievajú do zmiešavacieho bubna na konečné zmiešanie. Môžu byť vyložené vyklopením bubna. V ručných miešačkách na betón sa do miešacieho bubna pridáva ručne cement, piesok a ďalšie materiály. Oba tieto typy miešačiek betónu sú populárne.