Internet marketing

by on 31. októbra 2015

Internet marketing je možné charakterizovať aj ako marketing či reklama na internete. Táto činnosť má niekoľko označení, pod ktorými sa s ním môžete stretnúť , a to online marketing, e-marketing, i – marketing.  Všetky tieto termíny predstavujú akékoľvek marketingové, reklamné, aktivity, ktoré sú realizované prostredníctvom elektronických zariadení  v priestore internetu.

Ak by sme chceli bližšie charakterizovať internet marketing, ide o súbor činností, postupov a praktík, ktorých cieľom je získať nových zákazníkov a udržať si tých už stálych a verných. Internet marketing sa v prvom rade snaží premeniť ich návštevu na obchod.

V prípade internet marketingu by sme mohli uvažovať o uplatňovaní konceptu klasickej reklamy, no s tým rozdielom, že do tohto „prenosného“ kanála, ktorý posúva informácie o produkte či službe,  vstupuje ešte internetový vyhľadávač. Návštevník sa práve pomocou internetového vyhľadávača dozvedá o produkte alebo službe, ktoré v tej chvíli hľadá. Práve kvôli tomu je v procese rozvoja internet marketingu dôležité získať si a zaujať nielen návštevníka a odberateľa produktu, ale aj samotný internetový vyhľadávač. Ak sa Vám to podarí, pozícia konkrétnej internetovej stránky sa bude v internetovom prehľadávači postupne zlepšovať, až sa nakoniec dostane na prvotné miesta.

internet-marketing

Medzi formy internet marketingu sa zaraďuje SEO, PPC. Jednou z foriem je aj propagácia na sociálnych sieťach ako napríklad Facebook či Twitter. Internet marketing sa realizuje prostredníctvom rôznych newsletter-ov, súťaží.  Jedným z mnohých spôsobov je tiež starostlivosť o už existujúcu klientelu. Je dôležité ponúkať im rôzne zľavy či vernostné bonusy.

Internet marketing je zásadne ovplyvnený výberom vhodných kľúčových slov a podceniť by sa nemala ani úprava cieľovej webovej stránky. Dôležité pre internet marketing sú tiež kvalitné a špecifické obsahy, texty, články, ktoré Vašim klientom ponúknu dostatok potrebných informácií.

Internet marketing dokáže osloviť širokú verejnosť, vytvára nespočetné množstvo príležitostí na priame oslovenie konkrétnej cieľovej skupiny ľudí.  V porovnaní s klasickou reklamou je internet marketing príjemnejším spôsobom propagácie produktov a služieb. Je menej vtieravý a nikoho neobťažuje. Zákazník má možnosť reklamu vypnúť v ktorejkoľvek chvíli.

Prieskumy hovoria, že až 88% ľudí denne využíva internetové vyhľadávače a z toho 81% hľadá informácie o produktoch a službách, ktoré si plánujú zakúpiť. Práve vďaka týmto výsledkom je internet marketing považovaný za jeden z najefektívnejších a merateľných spôsobov reklamy.

int-mkt-graphVýsledky internet marketingu môžete očakávať hneď. Jeho benefitom je rýchlosť vytvorenia a spustenia kampane. Veľmi presné cielenie, ktoré dosiahnete práve pomocou vhodne vybraných kľúčových slov. Internet marketing ponúka dokonalý prehľad o všetkých nákladoch a výdavkoch na kampaň, reklamu. Výhodou internet marketingu je aj vysoká efektivita, čo sa týka vzťahu cena a výkon.

Dôvodov prečo sa internet marketing oplatí je mnoho, no spomínané výhody patria k tým najdôležitejším!