Víno, produkt s históriou

by on 7. marca 2016

Pri vyslovení slova vino sa snáď každému vybaví priehľadný alkoholický nápoj, bez ktorého by sa nezaobišla nejedna významnejšia udalosť. Márne by sme hľadali človeka, ktorý sa s ním ešte nestretol. Aj nie práve najskúsenejší someliér vie, že sa podľa jeho zafarbenia sa delí na tri základné skupiny a tými sú biele, červené a ružové vína. Aký je však medzi nimi rozdiel?  Základný rozdiel spočíva vo výbere typu viniča na ich výrobu. Červené víno sa vyrába výhradne z odrôd viniča modrého. Rovnako aj ružové víno sa vyrába z odrôd viniča modrého, rozdiel však nastáva až v procese jeho spracovania. Biele víno sa môže získať z odrôd aj bieleho viniča, aj z modrého viniča, za použitia inej výrobnej metódy.

Podľa toho, z koľkých odrôd viniča bolo víno vyrobené, sa ďalej víno delí na akostné víno odrodové, akostné víno značkové a akostné víno odrodové s prívlastkom.

akostné víno značkové – v procese výroby sa používa len jediná odroda hrozna, napr. len Cabernet Sauvignon alebo odroda Chardonnay,

akostné víno značkové – vyrába sa z jednej alebo viacerých odrôd vínnej révy, prípadne ich zmiešaním.

akostné odrodové s prívlastkom – predstavuje najkvalitnejšie víno a môže sa ním označiť len víno s chráneným označením pôvodu. Prívlastok však musí spĺňať určité parametre, ako napr. osvedčenie použitého hrozna kontrolným ústavom alebo ak spĺňa určité kvalitatívne požiadavky.

Dôležitým parametrom pri určovaní jeho kvality je aj obsah zvyškového cukru, ktorý je v ňom možno nájsť. Platí, že čím bolo hrozno, z ktorého je víno získané sladšie, tým kvalitnejšie víno sa vyrobí. Podľa cukornatosti sa delí na ďalšie 4 kategórie, a to víno suché, víno polosuché, víno polosladké a víno sladké.

Víno má svoje uplatnenie už niekoľko tisícročí, časom sa menilo aj jeho využívanie.  V minulosti sa používalo ako liečivý nápoj, ba dokonca aj ako dezinfekcia. V súčasnosti je veľmi využívané v oblasti gastronómie. Veľmi obľúbené sú jeho degustácie, používa sa aj ako pomôcka k docieleniu pravého gurmánskeho zážitku v oblasti prípravy jedál, ale rovnako je aj vhodným darom.

Internet marketing

by on 31. októbra 2015

Internet marketing je možné charakterizovať aj ako marketing či reklama na internete. Táto činnosť má niekoľko označení, pod ktorými sa s ním môžete stretnúť , a to online marketing, e-marketing, i – marketing.  Všetky tieto termíny predstavujú akékoľvek marketingové, reklamné, aktivity, ktoré sú realizované prostredníctvom elektronických zariadení  v priestore internetu.

Ak by sme chceli bližšie charakterizovať internet marketing, ide o súbor činností, postupov a praktík, ktorých cieľom je získať nových zákazníkov a udržať si tých už stálych a verných. Internet marketing sa v prvom rade snaží premeniť ich návštevu na obchod.

V prípade internet marketingu by sme mohli uvažovať o uplatňovaní konceptu klasickej reklamy, no s tým rozdielom, že do tohto „prenosného“ kanála, ktorý posúva informácie o produkte či službe,  vstupuje ešte internetový vyhľadávač. Návštevník sa práve pomocou internetového vyhľadávača dozvedá o produkte alebo službe, ktoré v tej chvíli hľadá. Práve kvôli tomu je v procese rozvoja internet marketingu dôležité získať si a zaujať nielen návštevníka a odberateľa produktu, ale aj samotný internetový vyhľadávač. Ak sa Vám to podarí, pozícia konkrétnej internetovej stránky sa bude v internetovom prehľadávači postupne zlepšovať, až sa nakoniec dostane na prvotné miesta.

internet-marketing

Medzi formy internet marketingu sa zaraďuje SEO, PPC. Jednou z foriem je aj propagácia na sociálnych sieťach ako napríklad Facebook či Twitter. Internet marketing sa realizuje prostredníctvom rôznych newsletter-ov, súťaží.  Jedným z mnohých spôsobov je tiež starostlivosť o už existujúcu klientelu. Je dôležité ponúkať im rôzne zľavy či vernostné bonusy.

Internet marketing je zásadne ovplyvnený výberom vhodných kľúčových slov a podceniť by sa nemala ani úprava cieľovej webovej stránky. Dôležité pre internet marketing sú tiež kvalitné a špecifické obsahy, texty, články, ktoré Vašim klientom ponúknu dostatok potrebných informácií.

Internet marketing dokáže osloviť širokú verejnosť, vytvára nespočetné množstvo príležitostí na priame oslovenie konkrétnej cieľovej skupiny ľudí.  V porovnaní s klasickou reklamou je internet marketing príjemnejším spôsobom propagácie produktov a služieb. Je menej vtieravý a nikoho neobťažuje. Zákazník má možnosť reklamu vypnúť v ktorejkoľvek chvíli.

Prieskumy hovoria, že až 88% ľudí denne využíva internetové vyhľadávače a z toho 81% hľadá informácie o produktoch a službách, ktoré si plánujú zakúpiť. Práve vďaka týmto výsledkom je internet marketing považovaný za jeden z najefektívnejších a merateľných spôsobov reklamy.

int-mkt-graphVýsledky internet marketingu môžete očakávať hneď. Jeho benefitom je rýchlosť vytvorenia a spustenia kampane. Veľmi presné cielenie, ktoré dosiahnete práve pomocou vhodne vybraných kľúčových slov. Internet marketing ponúka dokonalý prehľad o všetkých nákladoch a výdavkoch na kampaň, reklamu. Výhodou internet marketingu je aj vysoká efektivita, čo sa týka vzťahu cena a výkon.

Dôvodov prečo sa internet marketing oplatí je mnoho, no spomínané výhody patria k tým najdôležitejším!