Aká je pravidelnosť pri údržbe výťahu?

by on 4. októbra 2016

Ak ste nedávno nainštalovali nový výťah do vášho bytového domu, mali by ste dbať na jeho pravidelný servis, a to nielen kvôli bezpečnosti, ale aj kvôli jeho dlhotrvácnosti. Nezabúdajte, že tak ako sa staráte o akýkoľvek výrobok či už ide o auto alebo nejakú elektroniku, aj výťah si vyžaduje vašu pravidelnú starostlivosť. Toho by si mali byť vedomí všetci obyvatelia obytného domu. Otázkou však zostáva ako a ako často pristúpiť k samotnému servisu výťahu. Je zjavné, že samotný servis môže vykonávať len firma, ktorá je na túto prácu vhodná. Ostáva teda zodpovedať otázku, ako často servisovať?

V tomto prípade sa frekvencia servisu bude líšiť, a to podľa modelu, ktorý máte. Lebo nie každý model je rovnako kvalitný. Je množstvo faktorov, ktoré určujú kvalitu výrobku ako napr. cena, továrenské vyhotovenie, modernizácia výťahu a pod. Preto aj u výťahov budú rozhodovať práve tieto aspekty. Niektoré modely budú náchylnejšie na kazivosť a iné zas nie. Preto by ste si mali dobre rozmyslieť aký model výťahu si kúpite. To však treba ešte pred tým než sa nový výťah nainštaluje. V tomto prípade platí pravidlo, že kvalita čo to stojí a netreba na nej šetriť. Čím kvalitnejší výrobok, tým menšia frekvencia opráv a lepšia bezpečnosť.

Druhým prípadom či faktorom, ktorý podmieňuje to, ako často bude výťah servisovaný je čas, ktorý určí jeho výrobca alebo firma, ktorá ho montovala. To sa môže samozrejme ako v prvom prípade líšiť od konkrétneho výrobcu či firmy. Všeobecne sa odporúča, aby boli výťahy servisované minimálne každých 12 mesiacov ak chcete dosiahnuť ich bezpečnosť a hladký chod.

Ďalším, nezanedbateľným faktorom, ktorý pôsobí na chod výťahov je to ako sa k nim správajú samotní užívatelia. Ak ich budu poškodzovať a ničiť, tak je samozrejmé že si ich údržba bude vyžadovať častejší termín.

Nezabúdajte, že tieto výťahy slúžia každému z nás.

Rýchle podnikanie s ready made sro

by on 31. mája 2016

Podnikanie na Slovensku je zložitý proces, ktorý výrazne brzdí množstvo zákonom stanovených byrokratických procesov. Mnoho začínajúcich podnikateľov je zastavených už v zárodku, pri ich prvých pokusoch na začatie podnikania. Sú odradení nekonečným kolotočom obchádzania štátnych úradov a množstvom papierovačiek. Je možné, že keby vedeli o možnosti kúpy ready made sro, slovenská podnikateľská základňa by bola nezanedbateľne bohatšia.

ready-made-podpisReady made spoločnosť je firma, pripravená k predaju. Väčšinou je založená výlučne za účelom jej ďalšieho predaja a je klientovi okamžite k dispozícii. Najbežnejšou a najžiadanejšou formou ready made spoločností  je spoločnosť s ručením obmedzeným. Tieto firmy sa zakladajú v dvoch základných formách – ako firma, ktorá nie je platcom DPH, alebo sro platca DPH.

Hlavné znaky a výhody ready made sro:

– spoločnosť je okamžite k dispozícii

– je už zapísaná v Obchodnom registri

– má pridelené všetky identifikačné čísla – ako IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade platcu DPH)

– má živnostenské oprávnenie

– predajca ručí za to, že spoločnosť nemá žiadne skryté záväzky

– predajca zabezpečí celú administratívu spojenú s prevodom spoločnosti na nadobúdateľa , ako aj s uskutočnením všetkých požadovaných zmien a ich zápisom do Obchodného registra SR

– predajca často poskytuje aj ďalšie dodatkové služby, ako právne poradenstvo, notárske služby, ekonomické poradenstvo, účtovné služby, usporadúvanie valných zhromaždení, poskytnutie virtuálneho sídla a služby s tým spojené a podobne.

time-icon

Postup pri nadobúdaní ready made spoločnosti  je u jednotlivých predajcov zväčša rovnaký, v niektorých individuálnych prípadoch sa v ňom môžu však vyskytnúť drobné odchýlky. Na získanie ready made sro je potrebných niekoľko krokov:

  1. Rozhodnutie o začatí podnikania formou ready made sro
  2. Výber firmy, zaoberajúcej sa predajom ready made spoločností a skontaktovanie sa s ňou
  3. Výber konkrétnej ready made spoločnosti z ponuky danej firmy, dohodnutie všetkých podmienok predaja a zaslanie objednávky
  4. Skompletizovanie objednávky predajcom a vyhotovenie potrebných podkladov
  5. Zaplatenie zálohovej faktúry – v prípade, ak to predajca požaduje
  6. Podpis potrebných dokladov zo strany kupujúceho i predávajúceho
  7. Kupujúci sa stáva majiteľom predmetnej spoločnosti
  8. Podanie návrhu na vykonanie všetkých dohodnutých zmien v Obchodnom registri, prípadne vybavenie živnostenského oprávnenia na živnostenskom úrade, ak to bolo súčasťou dohody
  9. Doručenie nového výpisu z Obchodného registra SR čerstvému majiteľovi spoločnosti
  10. Úhrada dohodnutej ceny predajcovi

Spoločnosti, zaoberajúce sa zakladaním ready made sro často vykonávajú aj ďalšie príbuzné činnosti, ako napríklad odkupovanie sro s históriou, ich príprava a následný predaj, likvidácia spoločností, zakladanie nových spoločností v zahraničí a rôzne ďalšie činnosti. Na našom trhu je ich viacero, takže nádejní podnikatelia si majú z čoho vybrať. Kúpa ready made spoločnosti je jednoduchá záležitosť a preto je vhodným začiatkom úspešného podnikania.

Počítačové kurzy pre každého

by on 28. marca 2016

Žijeme v dobe, kedy si bez počítačov len veľmi ťažko dokážeme predstaviť život. Počítače ovplyvňujú náš každodenný život a dá sa povedať, že ovplyvňujú takmer všetko. Pokiaľ človek vie ovládať minimálne základné funkcie a programy, tak nemá žiadny problém nájsť si zamestnanie, prispôsobiť sa dobe a zaradiť sa do spoločnosti. To však môže byť problém najmä pre staršiu generáciu. Kým dnešní žiaci a študenti sú vyučovaní k práci s počítačom na hodinách informatiky, tak starší ľudia, ktorí sa chcú prispôsobiť dnešnej dobe, nemajú poriadne odkiaľ tieto základné informácie zohnať. Práve na to sú tu počítačové kurzy, vďaka ktorým sa môže aj pre vás stať počítať veľkým pomocníkom.

vzdelania-pc-kurzyRozoznávame počítačové kurzy pre začiatočníkov a pokročilých. Ani tí úplní začiatočníci v práci s počítačom sa nemusia ničoho obávať. Jednotliví lektori začiatočníkom postupne ukážu úkony súvisiace s prácou na počítači, oboznámia ich zo základnými pojmami počítačovej terminológie, naučia ich pracovať s operačným systémom Windows, taktiež ich naučia vytvárať jednoduché dokumenty, tabuľky a predstavená im je aj práca s internetom.

Pre pokročilých sú tu počítačové kurzy, ktoré človeka naučia pracovať s kancelárskym balíkom MS Office. Vo väčšine firiem je tento balík samozrejmosťou a preto je veľmi veľkou výhodou, ak ho človek ovláda. Na tomto počítačovom kurze sa oboznámite s prostredím Word, Excel a taktiež s programom  PowerPoint, v ktorom sa zákazníci naučia tvoriť jednoduché, ale za to pútavé prezentácie. Pre veľmi pokročilých sú k dispozícii taktiež počítačové kurzy, ktoré sa zameriavajú najmú na tvorbu webových stránok.

Počítačové kurzy delíme na individuálne a skupinové. Najväčšou výhodou individuálnych počítačových kurzov je absolútne prispôsobenie sa zákazníkovým požiadavkám od časového rozvrhu, cez obsah, formu až po individuálny prístup a napredovanie podľa jeho schopností. Naopak, skupinové počítačové kurzy sú vhodné najmä pre firmy, ktoré potrebujú zaškoliť väčší počet zamestnancov. Takéto skupinové počítačové kurzy sa môžu odohrávať priamo vo firme, ale často krát aj v nejakom hoteli, mimo firmy, spolu s občerstvením alebo obedom.

pocitacove-kurzy

Počítačových kurzov je naozaj veľa a každý jeden z nich je špecifický. Podľa toho sa odvíja aj cena samotného kurzu. Niektoré kurzy sú vhodné pre úplných začiatočníkov, niektoré sú pre pokročilých, ale existujú napríklad aj počítačové kurzy pre podnikateľov.

Vysokozdvižné vozíky pre ľahšie skladovanie

by on 26. marca 2016

Vysokozdvižné vozíky netreba snáď  nikomu špeciálne predstavovať. Ide o mobilné stroje používané na manipuláciu s materiálom alebo nákladom. Vysokozdvižné vozíky sú obľúbený nástroj na presúvanie tovarov na kratšie vzdialenosti najmä v rôznych skladoch. Okrem vysokozdvižných vozíkov poznáme taktiež nízkozdvižný vozík a kontajnerový prekladač.

9865-vysokozdvizny-vozikKonštrukcia vysokozdvižných vozíkov je v celku jednoduchá. Ide o štvorkolesový stroj, ktorý je  vybavený hydraulicky ovládaným zdvíhacím rámom s vidlicou. Nosnosť vozíkov sa pohybuje  od stoviek kilogramov po niekoľko ton a výška zdvihu môže dosahovať až do 6 metrov. Medzi najdôležitejšie súčasti vysokozdvižných vozíkov patrí jednoznačne zdvíhacia jednotka.

Vysokozdvižné vozíky delíme na základe niektorých vlastností. Ako prvé ich rozlišujeme podľa pohonu. Poznáme elektrické vysokozdvižné vozíky a vozíky so spaľovacím motorom, ktoré fungujú buď na benzín, diesel alebo LPG.

Vysokozdvižné vozíky delíme taktiež podľa spôsobu riadenia a to na ručne vedené, s pákovým riadením a s volantovým riadením. Samostatnou kategóriou sú vysokozdvižné vozíky so zdvíhacou plošinou.

Vysokozdvižné vozíky delíme taktiež na niekoľko podtypov, kde sa každý jeden špecializuje na niečo iné.

Vysokozdvižné vozíky s vidlicami a protiváhou sa používajú najčastejšie a patria medzi najbežnejšie vozíky na trhu u nás i v zahraničí. Celý vozík je postavený na tom, že váha vozíka (a aj jeho vodiča) je pri manipulácii s nákladom využitá ako protiváha. Tieto vozíky bývajú najčastejšie na elektrický pohon. Batéria slúži nielen ako zdroj, ale taktiež ako protiváha.

Poznáme taktiež terénne vozíky, ktoré sú známe mávajú nízkotlakovými pneumatikami a najlepšie sa cítia v náročnejšom teréne. Využívanú sú najmä lesníctve a drevospracujúcom priemysle.

Vozíky s výsuvnými vidlami, sú vozíky, ktorých vidly sa môžu vysúvať buď čelne alebo bočne. Čelné vysúvanie je výhodné na ušetrenie priestoru a naopak bočné vysúvanie je veľmi vhodné na prepravu väčších materiálov.

9869-vysokozdvizny-vozik-palety

Retraky sú odlišné od iných vysokozdvižných vozíkov práve tým, že vodič v nich sedí bokom a nie čelom k smeru jazdy. Tieto vozíky sú schopné dostať sa všade tam, kde to je potrebné a iné vozíky sa tam nedostanú. Bočné sedenie vodiča mu zabezpečuje lepší výhľad. Tieto vozíky dokážu zdvihnúť náklad až do výšky 12 metrov a najlepšie na týchto vozíkoch je to, že vďaka stabilizujúcim súčastiam tohto vozíka nie je potrebná žiadna veľká protiváha.

Vozíky s bočným nakladaním slúžia na nakladanie materiálov zboku a nie čelom pre vodiča vozíka. Sú veľmi praktickým pomocníkom najmä pri manipulácii s dlhým alebo širokým nákladom, ktorý by bol na normálnom vozíku nestabilný.

by on 26. marca 2016

V každom z nás sa skrýva kus divocha, ktorý sa z času na čas tlačí von. Prejavuje sa to najmä ak si nedáme pozor a preženieme to s alkoholom, je to takzvané naše nekontrolované ja. Niektorí psychológovia tvrdia, že to je naše skutočné ja a to kontrolované, je len systematicky naučené pracovať v kultúre, v ktorej vyrastáme, žijeme. Lenže, ak sa to naše pravé ja skutočne prederie na povrch, nestačíme sa čudovať, aké veci sa dejú. Napríklad máme neskutočnú chuť na sex tak hľadáme sex privaty, alebo povieme všetko čo si myslíme a správame sa trošku hlučne, vulgárne a miestami ako blázni. Je vám to povedomé?

Zrejme si tým prejde každý jeden z nás, skôr či neskôr. Takýmito „bláznami“ sa môžeme stať aj bez alkoholu, stačí nám na to vzrušenie presahujúce bežné hranice a neodolateľný partner. Je jedno, či je to muž, alebo žena, skrátka musí byť pre nás dokonalým v každom ohľade.

        Lenže ak v nás sex skutočne prebúdza naše pravé ja, takých akí sme, mali by sme ho mať čo najčastejšie a objavovať seba čo najintenzívnejšie. Pýtate sa ako na to, ak náhodou nemáte takého partnera? Možnože ešte ľahšie, lebo ak náhodou partnera máte, ale neprebúdza vo vás tie správne pocity, asi nikdy bez alkoholu to divoké vo vás neobjavíte.

Girls_Lingerie_Wallpapers_laba.ws

        Ako som už napísala, je ľahké nájsť sexuálneho partnera, ktorý spĺňa naše požiadavky. Ako? Cez inzeráty v novinách alebo na internetových stránkach. Zadajte si kritériá a vyhľadá vám slečny a pánov podľa vášho gusta. Lenže kde ich hľadať v reálnom Svete? Ak ste si vybrali toho pravého partnera na divoký sex, určite je k nemu napísaný kontakt, zväčša telefónne čísielko. Tak neváhajte ani sekundu a volajte. Hneď ako sa dovoláte, môžete sa s osobou na druhej strane dohodnúť, kedy bude mať na vás čas a hlavne, kde za ňou máte prísť. Využijete službu sex privát. Sex priváty sú, dá sa povedať, na každom kroku, len o nich nevieme. Nebývajú tak intenzívne označené ako erotické salóny.

fit1

Takže ste sa dohodli a vy si môžete ísť vybrať peniažky a utekať na miesto určenia. Určite ste nervózny a zvedavý, najmä ak ide o vašu prvú skúsenosť so sex privátom. Ale určite nebudete sklamaní, takže sa nemusíte báť a hlavne zažijete niečo, o čom sa vám ani nesnívalo. Keďže ste si svoju krásku, alebo krásavca vybrali sami, určite vám bude ulahodené minimálne po vzhľadovej stránke. Jasné, že fotky môžu byť upravené a nafotené tak, aby ukázali len prednosti, ale pevne verím, že aj tak budete spokojní. A čo sa týka toho ostatného okolo sexu, tak o tom nám už budete písať vy, pretože každá recenzia je vzácna a možno aj vy poradíte niekomu inému. Takže hor sa na to!

Víno, produkt s históriou

by on 7. marca 2016

Pri vyslovení slova vino sa snáď každému vybaví priehľadný alkoholický nápoj, bez ktorého by sa nezaobišla nejedna významnejšia udalosť. Márne by sme hľadali človeka, ktorý sa s ním ešte nestretol. Aj nie práve najskúsenejší someliér vie, že sa podľa jeho zafarbenia sa delí na tri základné skupiny a tými sú biele, červené a ružové vína. Aký je však medzi nimi rozdiel?  Základný rozdiel spočíva vo výbere typu viniča na ich výrobu. Červené víno sa vyrába výhradne z odrôd viniča modrého. Rovnako aj ružové víno sa vyrába z odrôd viniča modrého, rozdiel však nastáva až v procese jeho spracovania. Biele víno sa môže získať z odrôd aj bieleho viniča, aj z modrého viniča, za použitia inej výrobnej metódy.

Podľa toho, z koľkých odrôd viniča bolo víno vyrobené, sa ďalej víno delí na akostné víno odrodové, akostné víno značkové a akostné víno odrodové s prívlastkom.

akostné víno značkové – v procese výroby sa používa len jediná odroda hrozna, napr. len Cabernet Sauvignon alebo odroda Chardonnay,

akostné víno značkové – vyrába sa z jednej alebo viacerých odrôd vínnej révy, prípadne ich zmiešaním.

akostné odrodové s prívlastkom – predstavuje najkvalitnejšie víno a môže sa ním označiť len víno s chráneným označením pôvodu. Prívlastok však musí spĺňať určité parametre, ako napr. osvedčenie použitého hrozna kontrolným ústavom alebo ak spĺňa určité kvalitatívne požiadavky.

Dôležitým parametrom pri určovaní jeho kvality je aj obsah zvyškového cukru, ktorý je v ňom možno nájsť. Platí, že čím bolo hrozno, z ktorého je víno získané sladšie, tým kvalitnejšie víno sa vyrobí. Podľa cukornatosti sa delí na ďalšie 4 kategórie, a to víno suché, víno polosuché, víno polosladké a víno sladké.

Víno má svoje uplatnenie už niekoľko tisícročí, časom sa menilo aj jeho využívanie.  V minulosti sa používalo ako liečivý nápoj, ba dokonca aj ako dezinfekcia. V súčasnosti je veľmi využívané v oblasti gastronómie. Veľmi obľúbené sú jeho degustácie, používa sa aj ako pomôcka k docieleniu pravého gurmánskeho zážitku v oblasti prípravy jedál, ale rovnako je aj vhodným darom.

Sedacia súprava – praktická a spohodlní obývačku

by on 2. marca 2016

V dnešnej uponáhľanej dobe narastá potreba vybudovať si malú oázu pokoja, kde sa môže moderný človek aspoň na chvíľku zastaviť a zbaviť sa stresu, zregenerovať svoje sily. Tak prečo si také miestečko nespraviť vo vlastnej obývačke, ktorej ústrednou dominantou je pohodlná sedacia súprava?

Áno! Sedacia súprava je ideálne miesto na odpočinok, relaxáciu, prípadnú (a v dnešnej dobe tak častú) televíznu kómu, ale zároveň aj priestor pre spoločenské stretávanie sa s rodinou a priateľmi a prežívanie šťastných životných okamihov. Sedačka je dôležitým elementom v živote človeka a častou súčasťou spomienok z detstva. Ľudia sa nezriedka pri jej výbere riadia pocitmi, ktoré pramenia z ich podvedomia, hoci na ich rozhodnutie vplývajú aj iné faktory. Každopádne, v dnešnej dobe si je naozaj z čoho vyberať.

Výrobcovia ponúkajú širokú paletu druhov sedacích súprav rôznych veľkostí a tvarov, vyrobených z celej škály materiálov a s rôznymi prídavnými funkciami.

sedacia-suprava-bielo-hnedy-set

Podľa toho, pre koľko ľudí je sedačka určená a v akých priestoroch bude umiestnená si môže spotrebiteľ vybrať sedacie súpravy do tvaru U, rohové sedacie súpravy, prípadne jednoduché dvoj alebo trojmiestne sedačky s, alebo bez kresiel, s možnosťou dokúpenia podnožky, alebo taburetky. Veľká rohová alebo U – sedačka je určená pre viacčlenné domácnosti, aby sa na ňu pomestili všetci jej členovia. Ponúka veľkorysý priestor na pohodlné usadenie väčšieho množstva ľudí, zároveň je však náročná na rozmery miestnosti.  Menšie domácnosti si väčšinou vystačia s menšími dvojmiestnymi alebo trojmiestnymi pohovkami, v extrémnych prípadoch musí stačiť jedno, či dve kreslá.

Sedacie súpravy sa môžu vyrábať z viacerých druhov materiálov. Hlavnou surovinou pre ich výrobu je predovšetkým drevo, avšak niektoré moderné pohovky môžu byť kovové, prípadne aj plastové. Klasický gauč je spravidla čalúnený kus nábytku. Na jeho čalúnenie sa používa množstvo materiálov – od prírodných až po syntetické. Poťahový materiál často vo veľkej miere ovplyvňuje celkový vzhľad a dizajn výrobku a zároveň aj jeho cenu. Medzi najkvalitnejšie a zároveň najdrahšie suroviny patrí pravá koža, no v súčasnosti sa jej už dokážu vyrovnať aj iné, moderné materiály, ako napríklad teflónové tkaniny. Medzi lacnejšie varianty patrí široká škála prírodných, alebo syntetických látok a tiež eko koža. Pri výbere poťahu by sa malo zvážiť viacero činiteľov – napríklad, či sa sedačka kupuje na súkromné, alebo reprezentačné účely, akým dojmom má pôsobiť, akú dlhú dobu má vydržať, či sú v domácnosti prítomné deti, prípadne domáci miláčikovia a podobne. Dnešný výrobcovia majú v ponuke spravidla dostatočne veľký výber materiálov v rôznych kvalitách a cenových reláciách.

Moderné pohovky môžu byť vybavené viacerými prídavnými funkciami, ako je napríklad možnosť jej premeny na lôžko, alebo úložný priestor. Rozkladacie sedačky sú veľmi praktické najmä v malých panelákových bytoch, či v garsónkach, kde svojou variabilitou môžu kompenzovať chýbajúcu miestnosť potrebnú na spálňu, prípadne poskytovať priestor na príležitostné prespatie nečakaného hosťa. Úložný priestor zase rieši problém s nedostatkom miesta na odkladanie vecí, ktorých býva obyčajne v rodinách s deťmi viac ako dosť.  Sedacia súprava sa tak môže stať ústredným a viacúčelovým kusom nábytku celej domácnosti, a preto sa oplatí na nej nešetriť, aby sme sa mohli dlho tešiť z jej krásy a elegancie, z pohodlia, ktoré poskytuje a zároveň tiež zo všetkých jej úžitkových vlastností.

Drevené postele. Produkt, ktorý má každý spotrebiteľ

by on 25. februára 2016

Viaceré štúdie dokázali, že človek strávi spánkom až jednu tretinu svojho života, preto určite nie je jedno, kde a v akej posteli ju strávite. Správna posteľ vám nepokazí zdravie ani príjemný pocit zo spánku a vďaka tomu sa môžeme každé ráno zobúdzať s radosťou z nového dňa.

Ak hľadáte posteľ, ktorá je kvalitná, pohodlná, pevná a niečo aj vydrží, tak by ste mali určite siahnuť práve po drevených posteliach alebo inak povedané po posteliach z masívneho dreva. Masívne drevo je prírodný materiál, z ktorého sa nevyrábajú len postele, ale aj ostatné druhy nábytku, na ktorý toto drevo prenáša svoje vlastnosti. Postele z masívneho dreva rozlišujeme podľa druhu stromu, z ktorého sa postele vyrábajú. Vybrať si môžete na základe viacerých kritérií. Niektorí hľadajú kvalitný materiál, niektorí dlhú životnosť a iných poteší priaznivá cena.

V nasledujúcich riadkoch vám predstavujeme niekoľko druhov dreva, z ktorých má každý svoje výhody, ale aj nevýhody. Stačí si už len vybrať.

Smrek

Smrek je drevina, s ktorou sa v našich zemepisných šírkach môžeme stretnúť najčastejšie. Medzi jeho najväčšie výhody patria určite veľmi nízka hmotnosť oproti ostatným druhom dreva, ale aj zaujímavá textúra a relatívne nízka cena. Drevené postele zo smreku sú vhodné pre tých, ktorí hľadajú kvalitný nábytok za priaznivú cenu. Drevených postelí zo smreku a taktiež iný nábytok do spálne je na trhu naozaj dosť a tak je možné vyberať z bohatej ponuky rôznych odtieňov farieb alebo tvarov postele.

Dub

Ďalšia drevina, z ktorej sa vyrábajú jednotlivé postele je dub. Táto drevina sa môže pýšiť najmä svojou výraznou textúrou, ale taktiež húževnatosťou a tuhosťou. Okrem toho sa dub radí medzi najkvalitnejšie a najhodnotnejšie dreviny, z ktorých sa drevené postele vyrábajú. Dub predstavuje najvyššiu kvalitatívnu, estetickú ale aj funkčnú triedu drevených postelí a je určený práve pre tých, ktorí hľadajú kvalitu a nezáleží im až tak na cene danej postele.

Buk

Podobne ako dub, tak aj drevina buk sa môže pýšiť mnohými kladnými vlastnosťami. Je to kvalitná drevina, ktorá je tvrdá, pevná a charakterizuje ju jemná textúra. Ak túžite po kvalite a nádhernom dreve, tak drevenú posteľ si vyberajte určite z buku.

Kvalita daných drevených postelí je závislá najmä od materiálu a preto treba vyberať starostlivo a brať ohľad aj na životnosť postele. Posteľ, na rozdiel od ostatného nábytku v spálni je namáhaná každý deň a preto je samozrejmé, že rýchlejšie dôjde k opotrebovaniu nábytku. Preto sa netreba báť investovať do kvalitných drevených postelí.

Záhradné domčeky

by on 17. novembra 2015

Súčasťou rodinných domov sa čoraz viac stávajú aj záhradné domčeky. Rodine poskytuje určitý kus slobody a hlavne pocit, že čas na záhrade sa dá využiť aj inak. Ak hľadáte chatové pohodlia, v tom prípade vám netreba chodiť ďaleko a útulný záhradný domček môže stáť aj na vašej záhrade.

Záhradné domčeky sa dajú postaviť však samozrejme, aj inde, ako pri vašom dome a tým pádom si vo voľnom čase môžete spraviť výlet ku vášmu ďalšiemu “obydliu”. Domček je funkčný za každého počasia a starostlivosť oň nieje ničím náročná, ako bežná rutina. Na grilovanie, opekanie alebo len príjemné posedenie s priateľmi je to ako stvorené. Mrazivých nocí sa tiež netreba obávať, keďže záhradný domček je plne obývateľný a vyrába sa aj s pieckou, takže chlad, či teplo, dá sa v ňom bývať kedykoľvek. Takýto domček ľahko postavíte behom pár dní, dokonca aj behom jedného víkendu.

zahradny-domcek

Pôdorys domčeka býva zväčša 4×4 metre, čo je veľkosť ideálne izby v byte, či dome. Okná po stranách a dvere zaručia dostatočnú svetelnosť interiéru. Na výber je hneď niekoľko variánt, takže je iba na vás, ktorý si zvolíte. Tieto domčeky sa vždy stavajú mierne zodvihnuté, čo zabezpečuje ochranu pred prízemným mrazom a vode na zemi. So zeleňou je problém tým pádom vyriešený a nemusíte kvôli domčeku odstraňovať podstatný kus trávnika. Ak domček niekedy zrušíte, môžete ďalej pokračovať v pestovaní zelene. Domček má nosnú konštrukciu na zemných skrutkách. Hrotom sa zapichujú do zeme a montážnym krížom alebo kusom oceľovej tyčky sa následne zakrútia do zeme. Za krátky čas sa budú pred vami týčiť rady stĺpikov, na ktorom začnete stavať záhradný domček. V tomto prípade nemusíte čakať na tvrdnutie betónu a podoné veci, ako to pri stavbách býva. Ako prvé si spravte predbežný odhad váhy, ktorú bude záhradný domček niesť. Od tejto váhy sa odvíja aj počet skrutiek v zemi.

Napríklad, ak ste odhadli, že váha bude cca 2,5 tony, ak k tomu pripočítate aj snehovú prikrývku, použije sa 16 skrutiek. Na píle kdekoľvek v meste vám pripravia platformu vo forme foršňov daných rozmerov. Treba požiadať, aby vám rezivo priamo na mieste ošetrili napúšťadlom, ušetríte tak prpľavú robotu. Doma si to jednoducho poskladáte a osadíte. Keď vidíte základ, už sa vám v hlave začína tvoriť predstava, kde čo v domčeku umiestníte, kam pôjde posteľ, alebo stolík. Ku domčeku dostanete samozrejme aj veľmi podrobný návod, podľa ktorého stavby záhradného domčeka určite zvládnete. Pri základnej stavbe netreba ani skrutkovať, ani klincovať, všetko je ako stavebnica, kde do seba zasúvate jednotlivé drevené hranoly. Strecha ako obvykle zaberie najviac času.

Fínsky šindeľ sa na ňu používa najčastejšie a so špeciálnymi klincami si na ňu ešte pred samotným osadením musíte nabiť podkladové pásy, najlepšie z bitúmenu. Ak chcete domček obývať aj v zime, bude ho treba po dokončení zatepliť. Z vonkajšej steny ho treba ošetriť napúšťadlom. Dva tenkovrstvové nátery lazúry vám zabezpečia pomalšie starnutie dreva. Záhradné domčeky treba nechať po natretí pár dní vyschnúť, vyvetrať a potom je už len na vás, ako začnete s vnútorným zariaďovaním. Pokiaľ sa oň budete správne starať, budete ho môcť používať dlhé roky.

Internet marketing

by on 31. októbra 2015

Internet marketing je možné charakterizovať aj ako marketing či reklama na internete. Táto činnosť má niekoľko označení, pod ktorými sa s ním môžete stretnúť , a to online marketing, e-marketing, i – marketing.  Všetky tieto termíny predstavujú akékoľvek marketingové, reklamné, aktivity, ktoré sú realizované prostredníctvom elektronických zariadení  v priestore internetu.

Ak by sme chceli bližšie charakterizovať internet marketing, ide o súbor činností, postupov a praktík, ktorých cieľom je získať nových zákazníkov a udržať si tých už stálych a verných. Internet marketing sa v prvom rade snaží premeniť ich návštevu na obchod.

V prípade internet marketingu by sme mohli uvažovať o uplatňovaní konceptu klasickej reklamy, no s tým rozdielom, že do tohto „prenosného“ kanála, ktorý posúva informácie o produkte či službe,  vstupuje ešte internetový vyhľadávač. Návštevník sa práve pomocou internetového vyhľadávača dozvedá o produkte alebo službe, ktoré v tej chvíli hľadá. Práve kvôli tomu je v procese rozvoja internet marketingu dôležité získať si a zaujať nielen návštevníka a odberateľa produktu, ale aj samotný internetový vyhľadávač. Ak sa Vám to podarí, pozícia konkrétnej internetovej stránky sa bude v internetovom prehľadávači postupne zlepšovať, až sa nakoniec dostane na prvotné miesta.

internet-marketing

Medzi formy internet marketingu sa zaraďuje SEO, PPC. Jednou z foriem je aj propagácia na sociálnych sieťach ako napríklad Facebook či Twitter. Internet marketing sa realizuje prostredníctvom rôznych newsletter-ov, súťaží.  Jedným z mnohých spôsobov je tiež starostlivosť o už existujúcu klientelu. Je dôležité ponúkať im rôzne zľavy či vernostné bonusy.

Internet marketing je zásadne ovplyvnený výberom vhodných kľúčových slov a podceniť by sa nemala ani úprava cieľovej webovej stránky. Dôležité pre internet marketing sú tiež kvalitné a špecifické obsahy, texty, články, ktoré Vašim klientom ponúknu dostatok potrebných informácií.

Internet marketing dokáže osloviť širokú verejnosť, vytvára nespočetné množstvo príležitostí na priame oslovenie konkrétnej cieľovej skupiny ľudí.  V porovnaní s klasickou reklamou je internet marketing príjemnejším spôsobom propagácie produktov a služieb. Je menej vtieravý a nikoho neobťažuje. Zákazník má možnosť reklamu vypnúť v ktorejkoľvek chvíli.

Prieskumy hovoria, že až 88% ľudí denne využíva internetové vyhľadávače a z toho 81% hľadá informácie o produktoch a službách, ktoré si plánujú zakúpiť. Práve vďaka týmto výsledkom je internet marketing považovaný za jeden z najefektívnejších a merateľných spôsobov reklamy.

int-mkt-graphVýsledky internet marketingu môžete očakávať hneď. Jeho benefitom je rýchlosť vytvorenia a spustenia kampane. Veľmi presné cielenie, ktoré dosiahnete práve pomocou vhodne vybraných kľúčových slov. Internet marketing ponúka dokonalý prehľad o všetkých nákladoch a výdavkoch na kampaň, reklamu. Výhodou internet marketingu je aj vysoká efektivita, čo sa týka vzťahu cena a výkon.

Dôvodov prečo sa internet marketing oplatí je mnoho, no spomínané výhody patria k tým najdôležitejším!

Stavebniny Michalovce

by on 14. októbra 2015

stavebniny michalovce sa dlhoročním zákazníkom tešia už dlhú dobu. Radi sa k nim vždy vracajú a kvalitu si nevedia vynachváliť. Zákazník je u nich na prvom mieste a vždy sa mu snažia vyhovieť cestou ako sa niečo dá a nie, ako sa niečo nedá. Ich veľkou prednosťou sú kvalitné materiály za naozaj priateľné ceny. Predávajú sa iba kvalitné certifikované a vyskúšané materiály. Nakupovať sa dá samozrejme aj z pohodlia vášho domova a to priamo cez e-shop 24 hodín denne 365 dní v roku.

Tovar sa odvezie kamkoľvek na Slovensko. Výhodou eshopu je, že objednaný tovar vám príde zadarmo, čiže za dopravu neplatíte. Pri menších objednávkach máte k dispozícii odberné sklady vo viac ako 30 miest na Slovensku. Tento eshop pôsobí na trhu už 6 rokov a získal prestížny certifikát AA – hodnotenie vysokej dôveryhodnosti od spoločnosti Bisnode v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Hospodárskymi novinami. Týmto certifikátom sa môže pýšiť len 5,4 % slovenských firiem. Stavebniny majú tiež certifikát Overený obchod od Pricemanie a certifikát Overené zákazníkmi od Heureky.

Najlepšie sú samozrejme hodnotenia zákazníkov, ktoré nájdete na úvodnej stránke v sekcii Hodnotenia zákazníkov. Predajcovia v stavebninách Michalovce majú ukončené vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru a veľmi radi a ochotne vám poradia. Informácie o každom z nich nájdete na spomínanej webovej stránke v sekcii Kontakty, ak chcete poznať bližšie údaje o osobou, s ktorou práve komunikujete. Stavebniny Michalovce patria medzi najväčšie internetové eshopy čo sa týka stavebnín na Slovensku.

Prevádzkujú sa na Slovensku od roku 2010 a za toto krátke obdobie si stihli získať tisíce spokojných zákazníkov, ktorí sa tam radi vracajú. Zákazník je vždy na prvom mieste a každého požiadavke sa snažia vyhovieť. Kvalitné materiály sú samozrejmosťou, už len toľká úspešnosť o niečom svedčí. Kamenný obchod je veľmi dobre prístupní nielen miestnym, ale aj okoloidúcim, na viditeľnom mieste, čo samozrejme tiež prispieva k úspešnosťi obchodu. Najlepšia možnosť je prísť sa presvedčiť osobne, nielen internetovo alebo na diaľku cez telefón.

Po osobnom rozhovore budete múdrejší a budete mať v hlave jasno, čo vybrať a čo nie. Pre neskúsených lajkov neodporúčam nakupovanie cez internet, pokiaľ nejde o overený tovar priamo zákazníkom. Stavebniny Michalovce vám ponúkajú svoj príjemný personál, ktorý je vždy dostupný pre každého zákazníka a nemusíte čakať alebo pomoc vyhľadávať.

Stavebniny Michalovce pracovali taktiež na niekoľkých veľkých projektoch, kde sa účastnili ako sponzor pre stavbu známych budóv na Slovensku ale aj v zahraničí. Ich kvalita výrobkov je známa nielen v okolí, ale aj na celom Slovensku, Česku, Maďarsku či Poľsku, odkiaľ majú stálych zákazníkov. Vybudovať si renomé pomedzi veľa kvalitných firiem nie je jednoduché, ale tieto stavebniny ho rozhodne majú zaslúžene. Odrobený kus práce, síce za krátky čas, ale čestnosť a korektnosť im k tomu jasne dopomohla. Nehanbite sa prísť aj z ďaleka, tieto stavebniny vám ponúknu pre vaše stavbárske práce naozaj všetko, čo potrebujete.

Otázky môžete riešiť aj telefonicky, vždy vám poradí skúsený a školený odborník v oblasti, ktorú potrebujete. Stavebniny Michalovce majú pred sebou priaznivú budúcnosť, pokiaľ budú pracovať minimálne tak dobre, ako tomu bolo doteraz a budú držať krok s dobou.

Sex v Bratislave

by on 22. septembra 2015

Ste bez partnerky a túžite po nejakom rozptýlení, alebo prekonávate ťažké obdobie a ste na všetko sami? Vieme o niečom, čo vám zaručene zlepší náladu, dodá sebavedomie a pomôže vám prekonať krušné chvíle.

Sex služby, ktoré Bratislava ponúka, vám určite spríjemnia pobyt v hlavnom meste. Či už ste na nútenej služobnej ceste, alebo žijete sami. Služby tohto typu patria medzi najvyužívanejšie, aj keď o nich nie je počuť. Hovoriť o nich otvorene je stále zriedkavé, no objavujú sa takmer na každom rohu, v každom meste. Je len na vás, čo si z ponuky vyberiete.

Sex Bratislava sú služby ponúkané v hlavnom meste a tými najkrajšími dievčatami. Myslíte si, že sa jedná o bežné sexuálne alebo erotické služby? Jediné, čo sa nikde nezmení, je neopakovateľný zážitok, ktorý si klient odnesie. Veľmi populárnymi sa stávajú stiptízové kluby, ktoré žnú najväčší úspech v oblasti sex služieb. Povedzme si otvorene, pre pánov je posedenie pri ich obľúbenom chladenom nápoji hneď krajší, ak im ho spríjemňujú mladé, nádherné dievčatá, ktoré sa vedia navyše perfektne hýbať. Ak by niekto z návštevníkov tohto baru, či klubu mal chuť takpovediac ukradnúť si dievča len pre seba, stačí, ak si trochu priplatí a dáma mu venuje osobitný tanec, ktorý si môže do sýtosti užiť.

sexi-ba

Takéto kluby sa objavujú priamo v meste, v našom hlavnom meste je ich dokonca niekoľko, takže si pokojne môžete porovnať cenovú hladinu, či interiéry a vybrať si, ktorý z podnikov vám najviac pasuje. Samozrejme sa podnikatelia, ktorí tieto podniky prevádzkujú snažia šiť interiéry, dámy a aj celkovú atmosféru každému zákazníkovi na mieru, no ako sa hovorí, nevyhovieš každému. Preto si každý z vás môže nájsť to, čo sa mu najviac páči.

Stále nie ste rozhodnutí vyskúšať sex v Bratislave? Položme si jednoduchú otázku. Máte partnerku ? Máte rodinu alebo deti ? Máte nejaké vážne záväzky alebo problémy kvôli ktorým nem§žete viesť kvalitný sexuálny život? Pokiaľ je na každú otázku odpoveď NIE tak potom netreba váhať a užiť si sexuálne radovánky priamo v slovenskej metropole. Pretože na Slovensku a v Bratislave sú tie najkrajšie dievčatá na svete. Toto Vám potvrdia nielen ľudia ale aj mnohé portály, ktoré sprostredkúvavajú hodnotenia na jednotlivé mestá a krajiny.

Ak ste ešte nevyskúšali túto, alebo ani jednu z ponúkaných služieb tohto charakteru, odporúčame vám zmeniť to. Či si už doprajete relaxačnú erotickú masáž, alebo zájdete na drink do niektorého z klubov, je na vás, no neváhajte. Neoľutujete.  

Tenisový tréning

by on 10. septembra 2015

Som zapísaný v tenisovom klube a pravidelne chodím na tenisové tréningy, ktoré máme 3 až 4 krát za týždeň. Rozhodol som sa napísať ako taký tenisovy trening prebieha a čo všetko obsahuje, lebo už mnoho ľudí sa ma pýtalo, čo sa vlastne na takom tenisovom tréningu robím a nezdalo sa im to až tak náročné, ako som im to opisoval.

Začíname samozrejme strečingom, bez ktorého by som si ani netrúfol udrieť do loptičky, keďže už som zažil, aké je to hrať bez rozcvičenia a následky neboli príjemné. Do rozcvičky patrí samozrejme i beh, naťahovanie svalov a špeciálny dôraz dávam na zápästie a ruky. Po rozcvičke nasleduje odpaľovanie loptičiek a rozcvičenie sa už aj s raketou. Pri tejto časti striedame pravú aj ľavú ruku a i keď si to mnohí nemyslia, pri tenisu sú veľmi dôležitým faktorom obe ruky. Pravá, i ľavá.

Následne trénujem presnosť a to triafaním loptičky do presne vymedzeného priestoru, ktorý si stále zmenšujem a zmenšujem a niekedy je takmer nemožné trafiť to.

Niekedy mám ešte niektoré cviky navyše, ale väčšinou po odcvičení už precvičujeme samotnú hru a hráme tenis. Takmer vždy hrám s niektorým iným hráčom z nášho klubu ale občas sa stane, že si so mnou zahrá aj sám tréner. Ak urobíme chybu, tak sa navzájom opravíme a povieme si, čo mohlo byť lepšie. Na záver tréningu si dám strečing a idem hneď pod ľadovú sprchu. Na záver ešte diskutujem s trénerom, kde mi povie v čom som sa zlepšil, v čom som mal naopak slabiny a na čom musím ešte popracovať.

Takto prebieha môj tréning, ktorý trvá v priemere 2 hodiny a je dosť vyčerpávajúci, no stojí to za to a po každom tréningu mám dobrý pocit.

Predaj s.r.o. s DPH

by on 27. augusta 2015

Pri predaji s.r.o. treba dobre zvážiť každý jeden krok a dobre to posúdiť. Jedným z kritérií na možnosti predaja spoločnosti je to, či je takáto firma platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo nie. 

Ak ide o predaj sro s dph, je tu pomerne veľká pravdepodobnosť, že ju bude mať záujem niekto kúpiť. Je však viac než dôležité, že firma musí byť registrovaná ako „riadny“ platiteľ dane z pridanej hodnoty a taktiež musí byť možná zmena sídla spoločnosti.

Registrácia pred nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého hodnota presiahne 14 000 eur podľa § 7 zákona o DPH alebo registrácia pred prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu podľa § 7a zákona o DPH nie je pre kupujúceho firmy zaujímavá.

Ak teda predávaná spoločnosť registrovaným platiteľom DPH nie je, vyhliadky na jej predaj sa podstatne znižujú, ale stále tu ostáva šanca reálnej kúpy. Pre kupujúceho môže byť ešte dôležitá otázka, či takáto spoločnosť má pre DPH zdaňovacie obdobie, ktoré môže byť mesačné alebo štvrťročné.

Ďalším kritériom, ktoré sa pri predaji spoločnosti tiež posudzuje, je ekonomická história spoločnosti. Z hľadiska možností predaja je oveľa predajnejšia s.r.o., ktorá má čo najkratšiu ekonomickú históriu (vznikla približne pred 1 alebo 2 rokmi), pretože v nej nie je potrebné preverovať až také veľké množstvo informácií.

Predaj staršej s.r.o. je o niečo náročnejší, ale možnosť že sa predá sa znižuje len minimálne. Okrem týchto troch uvedených kritérií je pre potenciálneho kupujúceho veľmi dôležité poznať, čím sa spoločnosť zaoberala, čo je potrebné doložiť kompletnou dokumentáciou (celé účtovníctvo spoločnosti).

Všetka dokumentácia sa s predajom spoločnosti (s.r.o.) tiež odovzdáva kupujúcemu. Veľmi dôležitou otázkou je, či má spoločnosť jedného spoločníka, alebo je v spoločnosti viac spoločníkov. Ak ide o jednoosobovú s. r. o., predaj  s DPH  je pomerne jednoduchý.

Ak má spoločnosť (s.r.o.) niekoľko spoločníkov a jeden z nich chce svoj obchodný podiel predať, musia byť všetci z nich k dispozícii, aby bolo možné obchodný podiel vôbec previesť. Po splnení predchádzajúcich požiadaviek nasleduje analýza účtovných informácií predávanej spoločnosti, predovšetkým jej súvahy.

Analýza pritom vychádza vždy z najaktuálnejšej účtovnej uzávierky a jej cieľom je odhaliť prípadné riziká, ktoré by sa mohli v spoločnosti nachádzať alebo by sa v účtovníctve mohli vyskytnúť položky, ktoré by predaj firmy výrazne sťažovali alebo ho dokonca znemožňovali.c

Nasleduje predposledná fáza predaja spoločnosti, ak predávaná spoločnosť nemá žiadne záväzky, spoločníci spoločnosti sú k dispozícii na podpisovanie prevodných dokumentov a za ideálnych okolností je takáto firma platiteľom DPH, má krátku ekonomickú históriu a jej účtovníctvo neobsahuje žiadne riziká alebo položky obmedzujúce jej predaj.

Ak pri predaji s.r.o. asistuje skúsený partner, tak je obvyklé, že predávajúci musí predložiť potvrdenia o bezdlžnosti od daňového úradu, Sociálnej poisťovne a všetkých troch zdravotných poisťovní a až potom sa bude o takúto spoločnosť reálne zaujímať potenciálny klient.

Legislatíva tieto formality nevyžaduje, ale znižujú potenciálne riziká pre kupujúceho. Nasleduje podpis zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorého podstatnou náležitosťou bude aj cena, na ktorej sa za tento predaj kupujúci a predávajúci dohodli.

Pri podpise samotnej zmluvy o prevode obchodného podielu je vhodné, aby predávajúci podpísal aj určité čestné vyhlásenie, ktoré bude poskytovať kupujúcemu záruku, že ak v spoločnosti nastali určité plnenia vyplývajúce z času, keď mala s.r.o. ešte predchádzajúceho majiteľa, za ich vysporiadanie je zodpovedný ešte predchádzajúci vlastník spoločnosti (s.r.o.).

Obsahom čestného vyhlásenia, ktoré podpisuje predávajúci, môže byť napríklad, že nikomu nebola udelená plná moc na zastupovanie spoločnosti, že predávaná spoločnosť nemá žiadne záväzky, že za akékoľvek dodatočne vyrubené sankcie ručí a uhradí ich predávajúci a podobne.